دو پرنده

۱۳۹۷/۱۰/۲۸
SD0A9473-1024×692

اجرای زنده آهنگ دو پرنده در کنسرت