مهدی یغمایی: جدا از زیبایی، موفقیت یک ترانه هم بسیار مهم است