حضور مهدی یغمایی در برنامه فرمول یک و تولد دکتر محمد اصفهانی