مهدی یغمایی طرفدارانش را به مراسم افتتاحیه ” ماحور ” دعوت کرد